Naša pomoc

Poskytujeme sociálne právne

a psychologické poradenstvo

 • Sociálne slabším rodinám

 • Jednotlivcom

 • Bývalým odchovancom z Centier pre deti a rodiny

 • Slobodným mamičkám

 • Ľuďom bez domova

Pre záujem o poradenstvo, vypíš tento formulár:

Zabezpečujeme potravinovú pomoc

 • Trvanlivé potraviny

 • Distribuujeme ich sociálne slabším rodinám a rómskym komunitám

 • Môžeš prispieť ako firma/jednotlivec

Zebezpečujeme materiálno-technické vybavenie

 • Školské pomôcky, zdravotnícky materiál, hygienické potreby

 • Zapožičnie 7/9 miestnych vozidiel na uskutočnenie jednodňových a víkendových výletov pre deti z detských domovov a iné.

 • Môžeš prispieť ako firma/jednotlivec

Zabezpečujeme vzdelávacie a odborné semináre, školenia pre odborný tím