O nás

O mne

 • Volám sa Ján Herák

 • V Detskom Domove som bol od svojich 3 rokov

 • Vždy som pociťoval túžbu niekam patriť a pomáhať

 • Od malička som bol veľmi bláznivý a akčný

 • Sám som organizoval rôzne akcie, aktivity a neskôr aj tábory pre deti z Detských Domovov

 • Úspešne som dokončil Vysokú školu zo sociálnej práce

 • Spolu so svojim tímom som sa začal snažiť odborne a legislatívne meniť kvalitu života mladým domovákom 

 •  Ako O.Z. Fantázia detí sa snažíme pomáhať deťom, mladým dospelým a zároveň riešiť problémy v DeD

Kto sme a čo sa snažíme dosiahnuť

 • Sme občianske združenie Fantázia detí

 • Po právnej stránke fungujeme 5 rokov, tábory však uskutočňujeme už  15 rokov

 • Práca s deťmi z detských domovov a s deťmi zo sociálne slabších rodín je pre nás zmysluplná

 • Pomáhame mladým dospelým pri osamostatnení sa

 • Poskytujeme sociálne a psychologické poradenstvo

 • Organizujeme zážitkové a vzdelávacie aktivity

 • Školíme nových animátorov

 • Tábory – dobrovoľníctvo – animátorské kurzy

Výročná správa

2020

Dokument obsahuje výročnú správu združenia.

Stanovy

2.12.2015

Dokument obsahuje stanovy združenia.

Zápisnica

2018/2019

Dokument obsahuje zápisnicu združenia s plánom aktivít.

Katalóg

2019

Katalóg obsahuje zhodnotenie práce v roku 2018 a vízie 2019

Prezentácia

2016/2017

Prezentácia opisuje popis a ciele našej práce