Podporte nás

2% z Vašich daní

Fyzická osoba - zamestnanci​

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“

 • vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%) z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

 • Do 02.05.2020 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na daňový úrad.

 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive      príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )​                                                                                                                                         

Právnická osoba- Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2020 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.

 • Do koloniek uveďte tieto údaje:                                                                              

IČO príjmateľa: 50073028

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Fantázia detí

Ulica: Mliekárenská 10

PSČ: 824 92

Obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ).

Aktuálne výzvy

Príspevok na činnosť združenia

Svojím príspevkom môžete aj Vy pomôcť deťom z detského domova postaviť sa na vlastné nohy.

Vaše dary použijeme na aktivity združenia, ako pravidelná potravinová pomoc, materiálne zabezpečenie a iné formy pomoci deťom z detských domovov ...

Finančný dar

Jednorázový finančný dar

Jednorazový finančný dar nám môžete poslať na účet občianskeho združenia. Finančný dar použijeme výlučne na konkrétne aktivity, projekty zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, mladým dospelým v detských domoch, slobodným mamičkám, ako aj talentovaným deťom z málo podnetného prostredia. Za daný mesiac vždy zbierame finančné prostriedky na konkrétny projekt, ktorý vyberá predsedníctvo o.z. Fantázia detí.

Pravidelný finančný dar

Pravidelný finančný príspevok použijeme na mesačné náklady občianskeho združenia ako sú napr:

 • nájom za kanceláriu,

 • internet a kancelárske potreby,

 • pohonné hmoty,

 • náklady spojené s motorovým vozidlom.

Platobné údaje

IBAN: SK35 0900 0000 0051 0897 0749

VS pre jednorázový dar: meno darcu / názov projektu

VS pre pravidelný dar: meno darcu

Materiálny dar

Materiálny dar

Materiálnym darom môže byť napr:

 • potravinová pomoc pre sociálne slabšie rodiny,

 • školské pomôcky,

 • zdravotnícky materiál,

 • hygienické potreby,

 • zapožičanie 7 a 9 miestnych vozidiel na uskutočnenie jednodňových a víkendových výletov pre deti z detských domovov a iné.

V prípade funkčného počítača alebo notebooku, ktorý už nepotrebujete, je tiež možnosť darovania pre našich mladých dospelých, ktorí ho rozhodne efektívne využijú pri štúdiu na stredných alebo vysokých školách.

Prevzatie materiálneho daru dohodneme telefonicky na čísle: 0908 385 547

Dobrovoľník

Dobrovoľník

Aj ty sa môžeš stať dobrovoľníkom občianskeho združenia Fantázia detí. Stačí nám napísať a poslať motivačný list na mailovú schránku organizácie. Radi Ťa pozveme na školenie pre budúcich dobrovoľníkov, na ktorom môžeš získať podrobné informácie o našom združení, o cieľovej skupine „domovákov“ a nakoniec stať sa jedným z nás. 

Viac informácií o práci dobrovoľníka a najbližšom školení sa dozvieš v sekcii -ANIMÁTORI.

Naše posledné aktivity

Naši sponzori

adela-logo-2
pindoˇ2
Lunys-logo
renault_2015_vertical
AutoImpex-logp
VSZdravostnictva-logo
SLFutbalZvaz-logo
jozef
Bez názvu
Sedita-logo
MazdaLogo
IWC-logo
AutoservisMatlovic-logo
AutoKlima-logo
OMV-logo
Nemak-logo
36silnaspinka.sk-01
50NESTLÉ
7 coop jednota
stiftung-nadacia_logo-3D_2016_R_v01_sni-
image001
PMP_logo_230x901
MotorCar_Logo_Black-page-001
vasa propagacia logo new_1
 
ADRESA

O.Z. Fantázia detí

Mliekarenská 10
824 92 Bratislava
IČO: 50073028

čú: SK3509000000005108970749

právna forma: Občianske združenie

 

fantaziadeti@gmail.com 

KONTAKT

ŠTATUTÁR ORGANIZÁCIE:

PhDr. Ján Herák

+421 908 385 547

MANAŽÉR ORGANIZÁCIE:

Katarína Májová

office.fantaziadeti@gmail.com

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle

@2018 O.Z. Fantázia detí