"Školenie animátorov prebehlo ponad očakávania!"

Školenie pre animátorov, dobrovoľníkov, ktoré dopadlo rozhodne veľmi dobre. Fantázia detí sa veľmi teší, že je na svete stále kopec ľudí, ktorí sa úprimne zaujímajú o tému detí z detských domovov, ako aj s deťmi zo sociálne slabšími rodinami. Našou úlohou občianskeho združenia Fantázia detí je okrem iného aj adekvátne a zodpovedne vyškoliť dobrovoľníkov pre prácu s našou cieľovou skupinou. Ďakujem našim partnerom za podporu pri zabezpečení vzdelávacieho školenia.



2 zobrazení0 komentář