tu nás môžete vidiet

Pozvánka na školenie animátorov

Staň sa aj ty animátorom občianskeho združenia Fantázi detí a zaží neuveriteľné chvíle!

Školenie animátorov

Školenie pre animátorov, dobrovoľníkov, ktoré dopadlo rozhodne veľmi dobre. Som rád, že stále tu je kopec ľudí, ktorí sa úprimne zaujímajú o tému detí z detských domovov, ako aj s deťmi zo sociálne slabšími rodinami. Našou úlohou občianskeho združenia Fantázia detí je okrem iného aj adekvátne a zodpovedne vyškoliť dobrovoľníkov pre prácu s našou cieľovou skupinou. Ďakujem našim partnerom za podporu pri zabezpečení vzdelávacieho školenia.Školenie pre animátorov

Adela Banášová a Fantázia detí v Teleráne

Ján Herák a Adela Banášová o detských táboroch v Teleráne na Televízii Markíza 18. decembra 2017.

2% Spot

Aj vďaka Vaším 2% môžeme meniť životy mnohým deťom z DeD. a zo sociálne slabších rodín

Tour Detské domovy

Návšteva detských domovov na ktorých nám úprimne záleží. Veľké a úprimné Ďakujem patrí všetkým sponzorom, priateľom, ktorí nám pomohli zabezpečiť sladkosti, ale aj náklady s cestovaním.

Vianoce pre každého 2017

Každé dieťa by malo tráviť Vianoce šťastné a spokojné. V roku 2017 nás zasponzorovala Adela Banášová a preto sme mohli poskytnúť viac ako 160tim deťom Vianoce.

Občianske združenie Fantázia deti

Návšteva animátorov v detskom domove , ktorým úprimne záleží na osude detí z detských domovov.

Letný detský tábor v O.Z. Fantázia detí, druhý turnus v Ostrom Grúni

Add some info about this item

Please reload

Deň detí v DeD Žitavce

Úžasný deň strávený s deťmi na ktorých nám úprimne záleží. Naše občianske združenie Fantázia detí sa celoročne venuje deťom z detských domovov a sociálne slabším rodinám

Fantázia detí - deň detí

Úžasná akcia s názvom Deň detí zorganizovaná našim občianskym združením Fantázia detí. Ďakujem všetkým sponzorom a priateľom za podporu a pomoc pri zabezpečení.

PhDr. Ján Herák - RTVS Dámskiy magazín

Veľmi príjemný rozhovor s Ivetkou Malachovskou,kde som mal opäť možnosť hovoriť o našom združení ako aj o deťoch žijúcich v detských domovoch. Je veľmi potrebné stále upovedomovať spoločnosť o najvýraznejších faktoroch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú mladých dospelých pri socializácií sa do spoločnosti.

Vianoce pre každého

Aj tento rok občianske združenie Fantázia detí organizuje Vianočný detský tábor pre viac ako 100 detí z detských domovov z celého Slovenska. Už teraz sa tešíme a ďakujeme každému prispievateľovi za pomoc a podporu venovanú pre detičky, ktoré si to úprimne zaslúžia.

Zimný tábor SILVESTER 2017

V Ostrom Grúni na chate Kollárova sme spoločne s deťmi z detských domovov a sociálne slabších rodín okrem edukatívnych aktivít oslávili NOVÝ ROK 2017.

Letný tábor 2. turnus / 2016

Návšteva animátorov v detskom domove , ktorým úprimne záleží na osude detí z detských domovov.

Letný tábor 2016

Krátka ukážka z letného detského tábora Fantázia detí. Nájdite si chvíľku času a neváhajte si pozrieť zábery zo 14 dňového pobytu.

1 / 1

Please reload